Hakkımızda

Mali İşler ve İş Geliştirme Yönetimi

Mali İşler Departmanı, işletmenin günlük işlerinin yürütülmesinin yanı sıra; mevcut idari ve mali kaynaklarını ve bütçeyi yöneterek, işletmenin en üst seviyede hizmet vermesini sağlamaktadır. Mali İşler Departmanı genel olarak bütçe ve muhasebe kayıtlarını denetlemekte ve uzun dönem stratejik planlamaların yapılabilmesi için organizasyonel analizler geliştirmektedir.

Mali İşler Departmanının temel görevleri:

 • Her türlü mali işlemin denetlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda sağduyulu davranmak.
 • İşletmenin hesaplarını yönetmek ve denetlemek, yıllık bütçe önerilerini hazırlamak, bütçeleme süreçlerini yönetmek, hesapların mutabakatını sağlamak, ödemeleri onaylamak, kesin hesapları sunmak, gelir-gider raporlarını ve diğer rutin mali raporları hazırlamak.
 • Kaynakların departman ve birimlere dağılımının işletmenin öncelik ve ilkeleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Kaynakların verimlilik ilkeleri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek.
 • Yönetim geliştirme uygulamalarının uygulanması ve değerlendirilmesi için ilgili birim ve personele destek vermek, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve öncülük etmek.
 • İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
 • Tüm varlıkların ve kayıtların gerektiği şekilde yönetilebilmesi için doğru usul ve sistemleri düzenlemek ve uygulamak.
 • Departman ve birimlerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi de dahil olmak üzere yetkileri dahilinde kurumun idari yapısını kurmak ve uygulamak.
 • İşletmenin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için idari usul ve sistemleri oluşturmak ve mevcut usul ve sistemleri sürekli olarak denetlemek.
 • Personel politikalarını geliştirerek ve mevcut mevzuat ve kuralları uygulayarak, işletme çalışanlarının daha yetkin ve istekli olmalarını sağlamak.

Mali İşler Yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için mutlaka bir ERP üzerinden faaliyetlerimizi takip ediyor olmalıyız. Biz burada Logo yazılımı tercih edeceğiz. Logo ERP ile beraber sağlıklı analiz, raporlama ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için veri tabanı yönetim sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilir olmalıyız. Veri tabanı yönetim sistemi olarak da MS SQL Server’ı tercih edeceğiz.

Buradaki yönetimin temel üç saç ayağı olduğunu vurgulamakta fayda görüyoruz. Bunlar;

 1. Mali Müşavirlik Faaliyetleri
 2. Logo Süreç Yönetim Faaliyetleri
 3. Veri Tabanı Yönetim (MS SQL Server) Faaliyetleri
Mali Müşavirlik Faaliyetleri

Meslek Hukuku’nu referans alarak genel hatlarıyla mali müşavirlik faaliyetlerinden bahsedelim;

 1. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 3. Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Logo Süreç Yönetim Faaliyetleri

Burada süreç analizlerinden, Logo uyarlamasına, işimizi kolay hale getirebilecek pratik bilgilerden, Logodan güncel haberlerden, Logo içinden ve dışından yapılabilecek raporlardan, otomatik mail ile bilgilendirmeden, muhasebe ve finans süreçleri hakkında bilgilendirmeden bir çok alanda çok kıymetli bilgiler yer alacaktır.

İşletme ihtiyaçlarına göre Logo Yazılım tarafında ne gibi alt yapı çalışmalarının yapılması gerektiği analiz edilir, bu alt yapı hazırlıkları için bir yol haritası oluşturulur sonrasında bu yol haritasına göre adım adım eksiklikler giderilir. Uyarlama sürecinde Logo Yazılımda standart olan modüller ile çözüm üretilemezse proje danışmanlığı yapılarak Logo Yazılım için modül geliştirme yapılır, ihtiyaç karşılanır. İşletme talepleri doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılır.

Logo Yazılımla ilgili yaşadığınız bir sorunun çözüme kavuşturulması, her hangi bir kaydın istediğiniz formatta çıktısının alınabilmesi için ihtiyaç duyduğunuz form tasarımının yapılması, veri tabanı günlük, saatlik sistem tarafından otomatik yedeklerinin alınması ve bunların kontrol edilmesi ve genel sistem bakım çalışmalarının yürütülmesi gibi bir çok faaliyet burada olacaktır.

Kullanmış olduğunuz Logo Yazılımında her türlü alt yapı hazırlığı tamamlanmış olup, kullanıcılara gerekli eğitimler verilmiş artık sisteme doğru veri girişleri yapılmaktadır. Bundan sonra yapılması gereken iş, yapılan veri girişlerine istinaden çalışanlara ve yöneticilere hızlı ve doğru çalışan raporlar hazırlamak olacaktır. Bu raporlar ihtiyaca göre; Logo Yazılımın içinden de yapılabilir, gerektiğinde dışarıdan MS SQL Server kullanılarak ta raporlar yapılabilir. Bu bir rapordan ziyade geliştirmede olabilir. Otomatik mail ile bilgilendirme olabilir. Daha farklı tipte geliştirmeler de olabilir.

Hedefimiz, Logo Yazılımlarını maksimum kapasite ile kullanılmasını sağlamak olacaktır. Böylelikle çalışanlar işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Aynı zamanda herkes için güvenilir bilgi üretilmesini sağlamak olacaktır.

Unutmayın, almış olduğunuz hizmetin kaliteli olması çok önemlidir. Alınan hizmet, kaliteli olmadığı zaman firmalar nezdinde haklı olarak o yazılımda kötü bir yazılım olarak görülmektedir. Asıl olan yazılımın kötü olduğu değil, alınan hizmetin kaliteli olmadığıdır.

Veri Tabanı Yönetim Faaliyetleri

Şüphesiz, veri tabanı yönetim sistemleri kullanılarak işlenen ham veri yığınlarından anlamlı sonuç çıkarıp analiz ortaya koymak bu işin en önemli saç ayaklarından biridir. Bu yapılan rapor ve analiz neticelerinde yönetimsel kararlar alınmakta, belki bir yatırım hayata geçirilmekte belki de bir yatırımdan vazgeçme kararı alınmaktadır.

MS SQL veri tabanı yönetim sistemleri kullanılarak hazırlanan her türlü dinamik Excel raporları, otomatik mail ile bilgilendirme çalışmaları ve iş zekası raporları gibi kaliteli ve güvenilir projeler sayesinde işinizi hızlandıracak ve verimli bir çalışma sağlayacaksınız.

Hedefimiz, kaliteli bir “Mali İşler Yönetimi” nasıl olur? Sorusuna cevap bulmak olacaktır.

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!” Hadis-i Şerif