İş Hukuku

Emekli Sigortalılar İçin Teşvikler

posted by Logo 26/08/2019
Emekli Sigortalıların Yararlanmış Olduğu Teşvikler
Gerek asgari ücret desteği gerekse de istihdamı teşvik için verilen diğer teşvik ve desteklerin bir çoğu emekli olup çalışmaya devam eden ve adlarına sosyal güvenlik destek primi ödenen emekli sigortalıları kapsamamaktadır.
********* 
4 /1 – a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için SGK, “02 – Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” ve “48 – Yer altında çalışan Emekliler” belge türlerini üretmiş ve bu kişilerin bu belge türlerinden bildirilmesini istemiştir. Bu belge türlerinden bildirilenler de asgari ücret desteği ve istidam teşviklerinden yasaklanmıştır. Ancak SGK, bazı işverenlerin 4/1 – a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 4/1 – a kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar için “02 veya 48 no .lu belge türü yerin e diğer belge türlerinden aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verdiğini tespit etmiştir.
********* 
Bu nedenle 2 ve 48 numaralı no .lu belge türleri dışında normal sigortalılar gibi bildirilen emekli sigortalılar  bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilir ek ve SGK tarafından yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı ve/veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenmektedir. Yersiz olarak yararlanılan tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.
********* 
Ancak 2 ve 48 no .lu belge türlerinden bildirilmesi gerekirken, başka belge türlerinden bildirilen emekli sigortalılar için düzeltme işlemi yapılırken verilecek iptal ve ek aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için idari para cezası uygulanmayacaktır.
********* 
İlgili Sayıştay raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bunlarda İlginizi Çekebilir