Teknik Destek

Geçmiş Dönemlerde Hareket Görmüş

posted by Logo 20/07/2019
Cari Hesap Kartlarında Geçmiş Dönemlerde Hareket Görmüş Hatası!

Öncelikle Logo yazılımındaki dönem kavramını kısaca hatırlayalım. Açılan firmalar dönem bağımlı ya da dönem bağımsız olarak çalışabilmektedir. Mali dönemden bağımsız çalışılmak istendiğinde belli yılların kayıtları tek bir dönem üzerinde takip edilmektedir. Dönem bağımlı çalışma şeklinde ise her bir mali takvim yılı için bir dönem açılmaktadır. Böyle bir durumda bir firmaya ait birden fazla dönem olma ihtimali doğmaktadır.

Firma içinde tanımlı her hangi bir kart (Cari hesap, malzeme kartı, banka kartı vb gibi) her hangi bir dönemde hareket görmüşse artık bu kart kesinlikle çıkarılmamalıdır. Örneğin bir firmamız var; biz 2014 yılına bir dönem açarak başlangıç yapmışız, 2016 yılına 3. dönemini açarak devam ediyoruz. Firma aynı olduğu için 2014 yılında hareket görüp bir daha kullanılmayan bir malzeme kartını 2016 yılında çıkarmaya kalkmamalıyız. Sonuçta o malzeme kartı 2014 yılında hareket görmüş, eğer çıkarmaya kalkarsak 2014 yılı hareketini bozarız.

Bu bilgiler özelinde cari hesap kartlarına gelebiliriz. Cari hesap kartının içine girdiğinizde eğer daha önceki dönemlerde hareket görmüş yazısını görürseniz bilin ki yüksek ihtimal ile o cari hesap kartı daha önceki dönemlerde hareket görmüştür. Haliyle çıkarmak isterseniz izin vermeyecektir. Yüksek ihtimalle dedim çünkü daha önceki dönemlerde hareket görmeyipte bu uyarıyı vermesi de ihtimal. Zaten böyle bir durumu hata olarak nitelendiriyoruz.

Peki, bu hata nasıl olur?   

Cari hesap kartı, FDA ile gelmiş ise ve gelen firmada bu cari hesap kartı geçmiş dönemlerde hareket görmüş ise FDA ile gelen bu cari hesap kartı direk olarak geçmiş dönemlerde hareket görmüş diye gelir.

Peki, çözüm olarak ne yapılabilir?

Cari hesap kartının tutulduğu tablodaki ilgili alan güncellenir, sonuç olarak hata giderilmiş olacaktır. Update sorgusu aşağıdaki gibi olacaktır;

UPDATE LG_001_CLCARD SET ISPERSCOMP=0 WHERE CODE = ‘120.001’

LG_XXX_CLCARD —>>> Cari hesapların tutulduğu tablo
ISPERSCOMP —>>> Başka dönemlerde hareket gördüyse 1 görmediyse 0 değerlerini alır
CODE —>>> Cari hesap kodu bilgisi yazılır

Bunlarda İlginizi Çekebilir