Muhasebe

Borsa Rayici İle Değerleme

posted by Logo 04/07/2019
Borsa Rayici İle Değerleme

Borsa rayici, değerlemeye konu iktisadi kıymetin değerleme günündeki resmi borsalarda oluşmuş fiyatını ifade eder. Resmi borsalarda değerleme günü fiyatlarının tespiti, gün boyunca oluşacak fiyatların ortalaması alınarak yapılır.

Borsa rayicine ilişkin VUK’un 263. maddesi hükmü şöyledir; “Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerini ifade eder. Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine, değerlemeye tekaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Maddenin ikinci fıkrası ile verilen yetkiye istinaden; normal dalgalanmalar haricinde, fiyatlarda belirgin tutarsızlık ve büyük dalgalanmalar gerçekleşmesi halinde Maliye Bakanlığı değerlemeden önceki 30 gün içindeki ortalama fiyatı değerlemeye esas aldırabilecektir.

Yabancı paraların borsa rayici ile değerlenmesi öngörülmekle beraber, borsa rayici olmadığı için değerleme Maliye Bakanlığınca tespit olunan döviz kurları esas alınarak yapılmaktadır (VUK md. 280).

Borsa rayici, 4369 sayılı Kanun’la VUK’un 279. maddesinde yapılan değişiklikten sonra, bazı menkul kıymetlerin değerlenmesinde de kullanılır hale gelmiştir.

Borsa rayici ölçüsü objektif ve reel bir değerleme ölçütü olup, iktisadi kıymetin değerleme günündeki gerçek (tasarruf) değerini ifade eder. Bu değerleme ölçüsünün etkin ve yaygın bir şekilde kullanılması tamamen mevcut borsaların etkinliği ve büyüklüğü ile orantılıdır.

Örnek: İşletmenin 31.12.2018 tarihinde geçici yatırım amacı ile elinde bulundurduğu hisse senetlerinin toplam değeri 7.500 TL’dir. İşletme bu hisse senetlerini borsa rayici ile değerleyecektir. Söz konusu hisse senetlerinin borsa rayiçlerine ilişkin bilgiler şöyledir:

Tarih Borsa Rayici
31.12.2018                           7.550,00 ₺
30.12.2018                           7.000,00 ₺
29.12.2018                           6.250,00 ₺

Cevap: 31.12.2018 tarihinde değerleme yapılacağı için bir önceki gün olan 30.12.2018 tarihinin borsa rayiç bedeli esas alınacaktır.


654 – Karşılık Giderleri Hs.               500

————119 – Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karş. Hs.       500


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir